DC/DC Holdup Units

首頁

首頁
DC/DC Power Supplies
DC/DC Holdup Units
AC/DC Power Supplies
AC+DC/DC Power Supplies
DC/AC Inverters
VPX VITA 62 Solutions
Uninterruptible Power Supplies
Power Distribution Units
Accessories
Custom Designs
AIRBORNE
Army Ground Forces
Naval

堅固耐用的高功率轉換解決方案,端到端設計用於最嚴峻的軍事應用


40多年來,我們一直為軍事和航空應用(包括航空電子,軍用飛機,雷達陣列,電子戰,導彈和導彈防禦,無人機和應急系統)的端到端設計提供堅固的COTS,MOTS和定制電源解決方案 ,水面艦艇,潛艇,C4ISR等。 我們提供多種設計符合最苛刻軍事標準的裝置(MIL-STD-461,MIL-STD-704,MIL-STD-810,MIL-STD-1275,MIL-STD-1399,RTCA DO- 160,EN2282,MIL-DTL-901和DEF Stan 61-5)。

DC/DC Holdup Units 直流轉直流保持單元 (類似軍用UPS)

Baseplate Mount 底板安裝

Series

Power

Input V

Output V

Max. Curr.

Designed to Meet

M255

 

28V

18V - 48V

12A

MIL-STD-1275, MIL-STD-704, MIL-STD-810, MIL-STD-461

M250

1.5J

28V

18V - 48V

12A

MIL-STD-1275, MIL-STD-704, MIL-STD-810, MIL-STD-461

M256

7J

28V

18V - 48V

12A

MIL-STD-1275, MIL-STD-704, MIL-STD-810, MIL-STD-461

VPX 3U

Series

Power

Input V

Output V

Max. Curr.

Designed to Meet

M4060

15J

28V

18V - 48V

 

MIL-STD-1275, MIL-STD-704, MIL-STD-810, MIL-STD-461

M4061

20J

28V

18V - 48V

 

MIL-STD-1275, MIL-STD-704, MIL-STD-810, MIL-STD-461

M4062

48J

28V

18V - 48V

 

MIL-STD-1275, MIL-STD-704, MIL-STD-810, MIL-STD-461

 


首頁 | DC/DC Power Supplies | DC/DC Holdup Units | AC/DC Power Supplies | AC+DC/DC Power Supplies | DC/AC Inverters | VPX VITA 62 Solutions | Uninterruptible Power Supplies | Power Distribution Units | Accessories | Custom Designs | AIRBORNE | Army Ground Forces | Naval

台 北 縣 汐 止 市 康 寧 街 169 巷 23 號 7 樓 之 三
公司電話:+886-2-26958906(代表號) 02-2695-6755, 02-2695-7011, 02-2695-7033
公司傳真:+886-2-26958911

上次更新日期: 2021年01月29日。